Pre čo práve, pálenu krytinu?
Späť na úvod
Kde sa nachádzam: > Pálená krytina > Mrazuvzdornosť

Mrazuvzdornosť Mrazuvzdornosť

Strešná krytina


Jedinečnosť keramického črepu

Mrazuvzdornost

Odolnosť keramickej škridly proti mrazu závisí napríklad od rovnomernosti štruktúry materiálu, textúry, pevnosti či vnútorného napätia materiálu. Významný vplyv má najmä veľkosť pórov a ich rozmiestnenie. Mrazuvzdornosť páleného črepu závisí predovšetkým od strednej hodnoty (mediánu) priemeru pórov materiálu, pretože voda v kapilárach (jemných priebežných póroch) sa správa inak, ako voda vo veľkom objeme.


Výskum mrazuvzdornosti Stavebnej
fakulty STU

Rozsiahly výskum na Katedre materiálového inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave zistil, že voda v pálenej škridle zamŕza v rôzne veľkých póroch pri rozdielnych teplotách (čím väčší priemer póru, tým vyššia teplota stačí na zamrznutie vody v ňom). Takže ľad vytvorený vo väčších póroch vytláča vodu do jemnejších kapilár, vďaka čomu sa tvorí ľadová triešť, ktorá pôsobí oveľa nižším tlakom a materiál škridly jej ľahko odolá. Okrem toho voda nezaplní celý objem póru, a tak na jej rozťahovanie pri zamŕzaní ostáva ešte miesto. Preložené do zrozumiteľnej reči to znamená, že aj keď do pórovitejšieho materiálu keramickej škridly nasiakne viac vody, nezvyšuje sa pri zamrznutí nebezpečenstvo, že sa škridla poškodí. Tak môžeme konštatovať, že medzi nasiakavosťou keramického črepu a jej mrazuvzdronosťou nie je vzájomná súvislosť. Preto je možné pálenú škridlu použiť do všetkých nadmorských výšok na celom území Slovenska.

Po každom zamrznutí a následnom odmäku vždy v perfektnom stave - jedinečná a obdivuhodná vlastnosť krytiny TONDACH

Mrazuvzdornost

Na zväčšenej vzorke štruktúry keramického materiálu je znázornený priebeh zamŕzania vody v póroch a kapilárach.

Vďaka postupnému zamŕzaniu dochádza k vytláčaniu a pohybu prebytočnej vody cez kapiláry, pričom vzniká ľadová triešť, ktorá materiál škridle nepoškodzuje. Na druhej strane pórovitosť zabezpečuje rýchle odparovanie a vysychanie materiálu. Môžeme povedať, že strecha z keramickej škridle „dýcha“.

Výskum mrazuvzdornosti Stavebnej fakulty STU


1. Kapiláry
2. Póry
3. Ľadová triešť vznikajúca postupným vytláčaním mrznúcej vody cez kapiláry