Pre čo práve, pálenu krytinu?
Späť na úvod
Kde sa nachádzam: > Pálená krytina > Odolnosť, pevnosť, trvácnosť

Odolnosť, pevnosť, trvácnosť Odolnosť, pevnosť, trvácnosť

Strešná krytina
Pevnosť, odolnosť a trvácnosť

- Trvácnosťou alebo životnosťou strešnej krytiny sa označuje časový úsek, v ktorom je strešná krytina schopná odolávať všetkým poveternostným vplyvom pri zachovaní jej plnej funkčnosti.
Škrídla

Pevnosť a odolnosť keramickej krytiny

V rámci odolnosti a pevnosti patrí keramická krytina medzi neprekonané materiály. Pevnosť je daná pevnosťou keramickej väzby, ktorá sa vytvorí v procese výpalu, po ktorom je odolná proti mechanickým vplyvom. Kvalitné prírodné suroviny spracované modernou technológiou dokonale stabilizuje náročná technológia vypaľovania (nad 1000 °C) a tak vytvorí dokonalý homogénny produkt, ktorý je v harmónii s okolitým prostredím a tým nepodlieha žiadnym zmenám či degradácii počas celej doby svojej životnosti. Keramická krytina tak dokonale odoláva najtvrdším, agresívnym poveternostným vplyvom počasia, náporom vetra, kyslým dažďom, silným mrazom, krupobitiu, zásaditým látkam a slnečnému žiareniu. Mimoriadne hladký povrch zabraňuje usádzaniu nečistôt, sadze, prachu, vtáčiemu trusu a machu či zaťažením snehom.


Životnosť keramickej krytiny

Minimálna životnosť modernej pálenej škridly je minimálne 80 – 100 rokov. Najviac starých striech na Slovensku je pokrytých pálenou škridlou. Odskúšaný materiál, ktorý na streche vydržal 50 a viac rokov, je rozumné nahradiť rovnakým materiálom. Keďže sú nové pálené škridle vyrobené lepšou modernejšou technológiou, vydržia ešte dlhšie. Pokiaľ chcete vymeniť iba časť škridiel, na trhu sú dostupné škridly rovnakého tvaru. Takže stačí vymeniť len tie škridly, ktoré sú poškodené. Ak chcete vymeniť všetky staré škridly, aj to je jednoduché. Nové škridly sú posuvné. To znamená, že sa prispôsobia latovaniu, netreba ho meniť, takže ušetríte a všetko pôjde veľmi rýchlo. Už za dva dni môžete mať novú strechu. Hmotnosť krytiny nie je problém. Ak strecha udržala starú pálenú škridlu, udrží aj novú – nová určite nie je ťažšia, skôr naopak.


Z histórie

V praxi sa však môžeme stretnúť s pálenou škridlou starou niekoľko storočí, ktorá ešte stále plní svoju funkciu. Najstaršia zachovaná pálená škridla na Slovensku má viac ako 360 rokov. Keďže sú nové pálené škridle vyrobené lepšou modernejšou technológiou, vydržia ešte dlhšie.

Tvárnosť ílu a najmodernejšia výrobná technológia umožňujú, že pálená krytina nemusí byť na rozdiel od betónovej krytiny robustná, aby bola dostatočne pevná a odolná voči stálemu zaťaženiu (návalmi snehu, dažďa, silnému saniu vetra) či náhodnému zaťaženiu (napr. padnutému konáru) a popri tom poskytovala dokonalú ochranu celého objektu. Precízne spracovanie najmodernejšou technológiou umožňuje, že pálená krytina odoláva všetkým formám zaťaženia strechy a tým poskytuje dokonalú ochranu celého objektu. Dôkazom sú výsledky testovania únosnosti jednotlivých druhov škridiel. Tvarovateľnosť surového keramického cesta umožňuje razenie keramickej krytiny s rozmanitými tvarmi, vysokými a do seba zapadajúcimi sa drážkami. Takto vytvarované profily hlavových a bočných drážok sú predpokladom spoľahlivého odvádzania vody aj za náporu vetra a dažďa so sklonmi už od 16 stupňov.


Hneď po výpale má keramická krytina normovú pevnosť, ktorá dostatočne prekračuje požadované hodnoty.

Pôsobením dažďa nepodlieha bežnej, viditeľnej degradácii vyplavovaním a následným podstatným zvyšovaním poréznosti a nasiakavosti ako kompozity na báze cementu.


Odolnosť keramickej krytiny voči kyslým a zásaditým látkam

Keramické krytina je odolná voči chemickým vplyvom a výborne odoláva pôsobeniu kyslých aj zásaditých látkok (STN 75 5122. Keramická väzba /sieť/ po vypálení nereaguje a nerozruší sa kyselinami v ovzduší. S keramikou sa môžete stretnúť v rôznych laboratóriách či pri každodennom stolovaní). Agresívne látky nenarúšajú povrch, ani štruktúru a nemajú vplyv na farebný odtieň.