Pre čo práve, pálenu krytinu?
Späť na úvod
Kde sa nachádzam: > Pálená krytina > Strešná krytina

Strešná krytina - pálená krytina Strešná krytina - pálená krytina

Strešná krytina


Dôležité faktory pri výbere strešnej krytiny:

mrazuvzdornosť — trvácnosť — životnosť — nasiakavosť — stálofarebnosť — akustické vlastnosti — vlastná tiaž — prácnosť pri montáži — cenová prístupnosť — garantovaná záruka — nemennosť vlastností


Pri výbere krytiny je potrebné zohľadniť:

Klimatické podmienky - príliš exponovaná poloha stavby, nadmorská výška, poveternostné vplyvy – vetrom hnaný dážď, usadzovanie snehu, námraza, väčšie účinky vetra, dym, zápach a prach v ovzduší.

Regionálne podmienky - miestne stavebné predpisy, podmienky ochrany pamiatok, dopravné možnosti a iné.

Konštrukčné podmienky - kvalita povrchu, presnosť rozmerov, stálosť tvaru, nepriepustnosť vody, stálosť pri mraze, nosnosť, požiarna bezpečnosť objektu a s tým súvisiaca požiarna odolnosť použitého materiálu.

Krytina musí plniť hydroizolačnú funkciu, chrániť proti vode v rôznych skupenstvách, teplotným zmenám a slnečnému žiareniu.

Aj z veľmi kvalitnej krytiny môžeme postaviť nekvalitnú strechu, ak nedodržiavame správne technologické postupy, alebo sa na konkrétnu strechu použije nesprávny materiál.


Rozdelenie strechy podľa:
sklonu strechy pôvodu materiálu životnosti technológie kladenia tuhosti povrchu horľavosti
(stupeň horľavosti sa určuje podľa STN 730862)
konštrukčného riešenia
ploché (sklon 0 - 10 stupňov) krytiny z prírodných látok organického pôvodu
(z dreva, slamy, tŕstia...)
na dočasné
(prístrešky)
monolitické
(jednoliate)
mäkké
(asfalt)
nehorľavé
(pálená ker. krytina, betónová krytina, kovová, sklenená)
strechy so skladanou krytinou
(skladaním jednotlivých kusov bez tuhého spojenia)
šikmé (sklon 10 - 45 stupňov) krytiny z prírodných látok nerastného pôvodu
(bridlicové)
na trvalé
(rodinné domy)
kusové tvrdé
(keramika, betón)
horľavé
(tvrdé drevo)
s povlakovou krytinou
(spojením pásov, ktoré sa po polo žení navzájom zalepia či pritmelia)
strmé
(sklon 45 - 90 stupňov)
krytiny umelo vyronené z prírodných látok
(z pálenej hliny, betónu, kovu, skla)
- - - stredne horľavé
(mäkké drevo mäkké asfaltové krytina)
-
strmé
(sklon 45 - 90 stupňov)
- krytiny z umelých materiálov
(z plastov)
- - ľahko horľavé (slama, trstina) -