Potrebujete novú strešnú krytinu? Poradíme Vám!Potrebujete novú strešnú krytinu? Poradíme Vám!

Späť na úvod
Kde sa nachádzam: > Poradíme Vám > Pevnosť, odolnosť a trvácnosť

Pevnosť, odolnosť a trvácnosť Pevnosť, odolnosť a trvácnosť

Strešná krytina
Pevnosť, odolnosť a trvácnosť

Trvácnosťou alebo životnosťou strešnej krytiny sa označuje časový úsek, v ktorom je strešná krytina schopná odolávať všetkým poveternostným vplyvom, pri zachovaní jej plnej funkčnosti.

Koľko strecha vydrží?

Strecha je nesporne najviac namáhanou časťou domu a je nárazovou plochou na všetko, čo padá z oblohy, či letí vzduchom. Spolu so základmi a nosnými múrmi určuje trvanlivosť a kvalitu stavby. Preto je potrebné dobre zvážiť výber vhodnej strešnej krytiny a nepodceniť ani jej odbornú montáž. Konštrukcia strechy a jej krytina sú zložitým stavebným systémom, preto sa pri jej stavbe neoplatí šetriť, či improvizovať. Mala by byť zrealizovaná podľa dokonalého projektu a realizáciu by mali vykonať odborníci. Aj napriek tomu, že predajcovia lákajú ku kúpe rozličnými cenovými výhodami, prípadne možnosťou svojpomocnej pokládky krytiny.


Dobrá strecha - doživotný koniec starostiam

Konštrukcia strechy a jej krytina sú zložitým stavebným systémom, preto sa pri jej stavbe neoplatí šetriť či improvizovať. Mala by byť zrealizovaná podľa dokonalého projektu a realizáciu by tiež mali vykonať odborníci, aj napriek tomu, že predajcovia lákajú ku kúpe okrem rozličných cenových výhod aj možnosťou svojpomocnej pokládky krytiny. Dobre navrhnutá a urobená šikmá strecha znamená doživotný koniec starostiam. Najdôležitejšie je stavať podľa projektu, ktorý by mal zohľadniť nielen zámery stavebníka, ale aj miestne prírodné a architektonické podmienky a súvislosti. Z toho vyplynie aj výber strešnej krytiny.

Keramická krytina Iné krytiny Zaujímavosti Články Pre odborníkov