Potrebujete novú strešnú krytinu? Poradíme Vám!Potrebujete novú strešnú krytinu? Poradíme Vám!

Späť na úvod
Kde sa nachádzam: > Poradíme Vám > Zdravie

Zdravie Zdravie

Strešná krytina
Zdravie

Stovky a tisícky rokov prežívajú len tie technológie, ktorých výrobu a výrobky akceptuje príroda, čiže nenarúšajú životné prostredie a neohrozujú zdravie ľudí
Škrídla

Vplýva bývanie na zdravie?

Dom a zdravotný stav rodiny, ktorá v ňom býva, vzájomne súvisia. Veď až 90% života strávi človek vo svojom byte. Niektoré rodiny celý život trápia choroby, bez ohľadu na spoločenský a ekonomický štatút. Iné, napriek tomu, že sú materiálne na tom slabo sú výnimočne zdravé. Správne bývanie je pre kvalitu života, zdravie a pohodu tak isto dôležité, ako správna výživa a obliekanie. Nové vedné odbory, ako stavebná biológia a geobiológia, prinášajú argumenty dokazujúce škodlivosť dodnes obvyklých stavebných metód, spôsobov a použitých stavebných materiálov.


Zdravotne nezávadná strecha?

Či už je na vašom dome strecha šikmá, alebo plochá, musí v každom prípade spĺňať požiadavky hygienické (teplotné, vlhkostné, zvukové a svetelné), protipožiarne a estetické. Nemali by sme zabudnúť aj na požiadavku zabezpečiť v dome vnútornú pohodu v letnom aj zimnom období. Preto sú dôležité aj tepelno-technické, akustické a hygienické vlastnosti konkrétneho materiálu. Správne navrhnutá strecha by mala byť v zime na povrchu studená, to znamená, že by mala udržiavať teplo vo vnútornom priestore a nie ho púšťať von. Výber materiálu by mal byť prispôsobený charakteristike stavby a mal byť zdravotne nezávadný.

Keramická krytina Iné krytiny Články